Elektroinstalace Revize Praha

Montážní a servisní společnost se sídlem na Praze 2

+420 608 951 580

+420 222 988 157


Provádíme veškeré silnoproudé a slaboproudé elektroinstalační práce do 1000V

 • Nabízíme Vám provedení kompletní elektroinstalace na klíč
 • Vypracování návrhu včetně projektové dokumentace přes provedení montáže a výchozí revize
 • Ucelené dodávky nových elektroinstalací, ale i rekonstrukce a opravy zastaralých či nevyhovujících rozvodů
 • Realizace nových elektroinstalací rodinných domů a bytů
 • Rekonstrukce v administratívních budovách na klíč
 • Zákazník má u nás vytvořen účet v klientské sekci pro nahrávání souboru a přístup do archívu zakázek

Výměna hlavního domovního vedení HDV v rámci PRE distribuce - provádíme a zařizujeme

 • Zpracujeme projektovou dokumentaci k projektu výměny hlavního domovního vedení HDV
 • Zpracování cenové kalkulace dle projektu nebo předpokládanou cenou na základě konzultace
 • Vyřízení potřebných povolení a ohlašovací povinnosti
 • Zařizujeme revize odběrných míst a přihlášky k odběru PRE
 • Výměna páteřního vedení od přípojkové skříně po poslední elektroměrový rozvaděč
 • Výměna elektroměrových rozvaděčů
 • V rámci rekonstrukce provádíme úpravy osvětlení společných prostor včetně nouzového osvětlení bytového domu
 • V případě požadavku investora provádíme také instalaci nového dorozumívacího systému videovrátného
 • Výměna ukončená výchozí revizní zprávou a dokumentací skutečného stavu provedení práce
 • Záruční doba na montáž až 60 měsíců

Provádíme revize elektroinstalací a zařízení dle ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-6

 • Revize výchozí, periodické a mimořádné v bytech, administratívních budovách, průmyslových objektech atd.
 • Při výchozí revizi garantujeme bezpečnost elektrické instalace před uvedením do provozu
 • Při pravidelné revizi podáváme ucelenéhý přehled o stavu elektrické instalace pro bezpečné použití
 • Pravidelná revize musí být provedena nejpozději v roce, do kterého spadá konec stanovené lhůty od doby poslední revize
 • Za provádění pravidelných revizí je zodpovědný provozovatel elektrického zařízení

Přihlášky a revize odběrných míst PRE distribuce

 • Provádíme revize odběrného místa pro osazení elektroměru
 • Výměna hlavního jističe a úprava odběrného místa
 • Příprava odběrného místa dle připoj.podmínek PRE distribuce
 • Změna z jednofázového odběru na třífázový odběr

Technická správa pro administratívní budovy jako kompletní servis včetně podpůrných služeb

 • Komplexní správa technologických zařízení budovy
 • Energetický management EM
 • CAFM - programový informační systém - web interface
 • Veškeré další podpůrné činnosti a služby
Copyright © 2010 - 2016 All Rights reserved - Elektroinstalace Revize Praha.cz | IC - 01739263 | Vladimír Podborski - Praha 2 | Next-in.cz | Podborski Praha.cz |